1. Nhằm giúp forum ngày càng chất lượng và hiệu quả, các bạn vui lòng đăng đúng chuyên mục.
    BAN vĩnh viễn IP thành viên nào SPAM
  2. Hiện nay BQT đã phát hiện và xóa một số tin đăng có tiêu đề khác nhau nhưng nội dung giống nhau
    Nhắc nhở lần cuối, thành viên nào còn đăng tin như vậy thì sẽ bị BANxóa hết bài viết

Recent Content by tra0995497882

  1. tra0995497882
  2. tra0995497882
  3. tra0995497882
  4. tra0995497882
  5. tra0995497882
  6. tra0995497882
  7. tra0995497882
  8. tra0995497882
  9. tra0995497882
  10. tra0995497882
  11. tra0995497882
  12. tra0995497882
  13. tra0995497882
  14. tra0995497882
  15. tra0995497882